Prebrskajte aktualne razpise

JAVNI RAZPISP7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
TIP
JAVNI RAZPIS P7R 2016 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
TRAJANJE
17.2.2017 - 1.10.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
JAVNI RAZPIS P1 plus 2017 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
TIP
JAVNI RAZPIS P1 plus 2017 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
TRAJANJE
17.2.2017 - 15.10.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE Z GARANCIJAMI, NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA PODJETNIŠTVAV OBALNO-KRAŠKI REGIJI IN OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2016
TIP
RAZPIS ZA DOLGOROČNE KREDITE Z GARANCIJAMI, NAMENJENE POSPEŠEVANJU RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBALNO - KRAŠKI REGIJI IN OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2016
TRAJANJE
20.5.2016 - 16.5.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Podpora snovni in energetski učinkovitosti –kooperative«
TIP
Javni razpis »Podpora snovni in energetski učinkovitosti – kooperative«
TRAJANJE
15.6.2016 - 31.12.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis »Podpora snovni in energetski učinkovitosti –predstavitveni projekti«
TIP
Javni razpis »Podpora snovni in energetski učinkovitosti – predstavitveni projekti«
TRAJANJE
15.7.2016 - 31.12.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Socialna podjetja (nepovratni del) – spodbudeza nastajanje podjetij in mladinskih zadrug«
TIP
Javni razpis »Socialna podjetja (nepovratni del) – spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug«
TRAJANJE
15.4.2016 - 31.12.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Socialna podjetja (nepovratni del) – krepitevpodpornega okolja za socialna podjetja«
TIP
Javni razpis »Socialna podjetja (nepovratni del) – krepitev podpornega okolja za socialna podjetja«
TRAJANJE
15.4.2016 - 31.12.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Demonstracijski projekt za mlade«
TIP
Javni razpis »Demonstracijski projekt za mlade«
TRAJANJE
15.7.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Transnacionalnost na področju socialnegapodjetništva«
TIP
Javni razpis »Transnacionalnost na področju socialnega podjetništva«
TRAJANJE
15.7.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Transnacionalnost na področju socialnega podjetništva«
TIP
Javni razpis »Transnacionalnost na področju socialnega podjetništva«
TRAJANJE
15.6.2016 - 31.1.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Mentorske sheme za ranljive skupine,zaposlene v socialnih podjetjih«
TIP
Javni razpis »Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih«
TRAJANJE
15.7.2016 - 31.12.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Diplomanti v Pomurju«
TIP
Javni razpis »Diplomanti v Pomurju«
TRAJANJE
1.9.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni poziv/razpis»CLLD»
TIP
Javni poziv/razpis »CLLD »
TRAJANJE
1.7.2016 - 31.12.2020
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Ekonomsko-poslovna infrastruktura«
TIP
Javni razpis »Ekonomsko-poslovna infrastruktura«
TRAJANJE
1.5.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Spodbude za zagon podjetij v problemskihobmočjih«
TIP
Javni razpis »Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih«
TRAJANJE
15.4.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Vzpostavitev kompetenčnega centra za razvojkadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0«
TIP
Javni razpis »Vzpostavitev kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarski industriji – KOCles 2.0«
TRAJANJE
15.4.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Spodbude za MSP v lesarstvu«
TIP
Javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu«
TRAJANJE
15.4.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpisza »prve kapitalske vstope tujih investitorjev vSlovenijo«
TIP
Javni razpis za »prve kapitalske vstope tujih investitorjev v Slovenijo«
TRAJANJE
15.4.2016 - 31.12.2017
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis»Razvoj novih in inovativnih produktov terstoritev turističnega gospodarstva (2016-2018)
TIP
Javni razpis »Razvoj novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)
TRAJANJE
15.4.2016 - 15.4.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia
Javni razpis »Razvoj in krovna promocija novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2016-2018)«
TIP
Javni razpis »Razvoj in krovna promocija novih ali atraktivnih turističnih produktov destinacije (2016-2018)«
TRAJANJE
15.4.2016 - 15.4.2018
STATUS
Odprt
Država
125px-Flag of Slovenia